Rozvoj zemědělství

Název partnera – zkratka
Technická univerzita v Košiciach – TUKE

Koncept a přístup

Znalostní síťování se stává významnou manažérskou aktivitou. Jeho úlohou je sdílení znalostí a zkušeností expertů - jednotlivců jako základ pro generování v praxi využitelných inovací, a umožňujícího organizacím dosahovat neustálého zlepšování. Tento proces dokáže vytvářet skutečnou konkurenční výhodu a může být využitý všemi jeho účastníky.

Připravenost odborníků sdílet jejich znalosti není samozřejmostí. Organizace z venkovských oblastí si proto musí osvojit efektivní síťování znalostí založené na dobrovolnosti a důvěře mezi experty i institucemi. Klíčovým faktorem pro dosažení efektivního a úspěšného síťování je způsob, jakým jsou znalostí poskytované, vyměňované a přenášené mezi jednotlivými aktéry. Síťování by mělo být přínosem i pro politické zástupce na regionální a obecní úrovni, kterým tak bude umožněná spolupráce na společném cíli – boji proti “chudobě” venkovských oblastí prostřednictvím sdílení zkušeností a nejlepších příkladů a jejich osvojování si různými cílovými skupinami na venkově. Jedním z hlavních současných problémů slovenského venkova, z důvodů ekonomické a společenské transformace země nepříznivě ovlivněné ekonomickou krizí, jsou nedostatečné zdroje pro krytí základních veřejných potřeb. Venkovské oblasti tak ztrácí možnosti rozvoje nejen kvůli úbytku financí, ale ztrácí i daňové příjmy kvůli odchodu obyvatelů do prosperujících oblastí, zejména měst. S tímto odchodem je spojený i úbytek zdrojů kreativity pro rozvoj komunit a následně venkovských oblastí. Východiskem z této situace je objevení skrytých zdrojů ve vnitřních procesech obcí. Jedním z identifikovaných skrytých zdrojů vnitřních procesů obcí je jejich výdajový management, kdy v obcích je využívání moderních zakázkových procesů zatím velmi omezené. Pro řešení tohoto problému bude v rámci pilotní aplikace vytvořený inteligentní nákupní systém pro potřeby veřejného nákupu umožňující tok znalostí mezi veřejnými nákupy, ale zejména vytváření inovací a zdokonalování zakázkových procesů v obcích konceptem Living Lab.

Pilotní aktivity

Základní složkou aplikace „zadávání veřejných zakázek“ v prostředí „Living Lab“ je multi-platformní rámec umožňující spolupráci v oblastech komunikace a zadávání veřejných zakázek. Rámec obsahuje tři hlavní prvky :

 • komunikační platforma (Management, Sdílení znalostí),
 • základní služby pro zadávání veřejných zakázek,
 • aplikace pro zadávání veřejných zakázek

1. Komunikační platforma - umožňuje sdílet a diskutovat myšlenky a koncepty v rámci různých obcí nebo pro veřejnost. Tato část je srdcem celého systému, neboť poskytuje prostor pro spolupráci a komunikaci mezi uživateli. Vzhledem k tomu, že platforma je zaměřena na nákup, aplikace reflektuje tuto oblast, přičemž se nejedná o striktní omezení. Tato část je základním kamenem pro vytváření kolektivní sdílených znalostí a osvědčených postupů pro zadávání veřejných zakázek, ale také pro tvorbu inovací v postupech zadávání veřejných zakázek. Veškeré informace jsou sdílené mezi zúčastněnými stranami. Komunikační platforma pomáhá odpovídat na následující témata a otázky:

 • Dotazy týkající se právní úpravy zadávání veřejných zakázek - často se měnící legislativa způsobuje problémy i profesionálům, natož malým obcím.
 • Dotazy týkající se postupů při zadávání veřejných zakázek - obce potřebují získat jiný druh produktů / služeb v průběhu roku, ale nemusí být vždy obeznámeny s některými výrobky / služby, tak jako jsou prodávající. To nevyhnutelně staví kupující do slabší pozice při jednání a výsledky se projeví v nižších úsporách při zadávání veřejných zakázek. Nicméně, moderní strategie (např. elektronická výběrová řízení, elektronické reverzní aukce, multikriteriální metody atd.) mohou pomoci vyvážit vztah se mezi kupujícími a prodávajícími.
 • Sdílení osvědčených postupů - obce, které prošly procesem zadávání veřejných zakázek úspěšně by se mohly podělili o své zkušenosti. Motivací může být propagace obce nebo jen dobrá vůle.
 • Technické otázky týkající se integrovaných aplikací a platformy samotné - pokud dojde k jakékoli nejasnosti nebo technické chybě, uživatelé se mohou dotázat a získat konkrétní podporu.

2. Základní (vestavěné) zprostředkovatelské služby - tyto služby jsou součástí celé platformy. Týkají se například řízení nákupu, katalogu dodavatelů nebo textové komunikace). Předpokládá se, že tyto služby budou poskytovat a číst data aplikací třetích stran.

3. Žádosti o zadávání veřejných zakázek - tato část aplikace představuje základní nástroj zadávání veřejných zakázek sestávající se z různých modulů (e-nabídka, e-aukce, analytická data atd.), a to nejen financované z veřejných zdrojů (např. vyvinutých v rámci projektu Centralab nebo jiných projektů), ale i komerčních aplikací financovanými soukromými společnostmi. Tato platforma je navržena tak, aby bylo možné kombinovat velké množství různých aplikací z různých zdrojů, což poskytuje prostor pro další inovace.

Charakteristika ICT platformy:

 • CRM, sociální sítě – vytvořená síť by měla sdružovat různé zúčastněné strany (obce, poskytovatele informačních a komunikačních technologií, organizace výzkumu a technologického rozvoje a politiky).
 • e-learningové systémy - sdílení znalostí  – poznatky získané v části Management jsou automaticky poskytovány samotnými uživateli, a to prostřednictvím sady vestavěných funkcí.
 • Mobilní telefon / tablet - byl použitý rámec Bootstrap založený na „responsive“ web designu (RWD). Ten umožňuje využití aplikace na zařízeních s různou velikostí displeje. 
 • API (Application Programming Interface) - určuje, jakým způsobem budou na sebe navzájem reagovat různé komponenty (vestavěné služby a aplikace třetích stran). Výhodou takového přístupu je možnost jednoduchého a intuitivního rozšíření aplikace.
 • REST(Representational State Transfer) architektura.
 • JSON (JavaScript Object Notation) –  ukládání a přenos dat po síti.
 • OAuth2 byl vybraný pro účely poskytování přístupu k databázi pro aplikace třetích stran.
 • RethinkDB 

Více informací najdete na: http://www.smart-pcp.eu/

Osoby zodpovědné za pilotní aktivitu projektu CentraLab – Rozvoj venkova:

Frantisek Janke
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login Form