Mobilita

Název partnera – zkratka
University of Vorarlberg – FHV

Koncept pilotní aplikace

Pilotní aplikace FHV je zaměřena do oblasti udržitelné elektrické mobility. FHV spolupracuje se společností VLOTTE ve Vorarlbergu. VLOTTE je vlastněna a řízena firmou Illwerke vkw. V době vzniku VLOTTE poskytoval největší nabídku aut na elektrický pohon proces v Evropě s cca 150 vozů a v současnosti jde o více než 360 vozů. VLOTTE nabízí leasing, nákup i přebudování vozů.

Hlavní cíle FHV a jeho pilotní aplikace jsou představeny v následujícím schématu:

 

Fáze vývoje pilotní aplikace

V současnosti se projekt ubírá dvěma hlavními směry: na jedné straně jsou realizovány průzkumy a na straně druhé se rozšiřují mediální aktivity. Mezitím bylo získáno a vyhodnoceno mnoho informací o potřebách koncových uživatelů. V tuto chvíli je analýza získaných informací na začátku.

Současný vývoj

Aktivity na sociálních sítích - "e-mobilita ve Vorarlbergu" byly navrženy spolu s Illwerke VKW. FHV prostřednictvím Facebooku komunikuje s koncovými uživateli o udržitelné mobilitě ve Vorarlbergu. Samozřejmě, že v centru pozornosti jsou auta na elektrický pohon, ale i cestování na kole, e-kola, autobusy, vlaky nebo prostě jen pěšky budou také předmětem diskuse. Obecně mohou uživatelé diskutovat o událostech, porovnávat podobné projekty, debatovat o infrastruktuře pro e-auta, mluvit o nových inovačních modelech automobilů, přemýšlet o tzv. Smart Cities, mluvit o financování, hodnotit VLOŢTE, podělit se o zkušenosti, poukázat na nové trendy, zaměřit se na půjčování si automobilů a diskutovat o bezpečnosti, o době potřebné k nabití auta, posouzení životního cyklu atd..

Výsledky

Vorarlberg a jeho obyvatelé mají vysoké povědomí o tématech udržitelného rozvoje ve srovnání se zbytkem Evropy. Vysoký ekonomický status a vysoká životní úroveň umožňuje obyvatelům žít už teď život budoucnosti a mobility.

Lidé jsou si však vědomi konfliktu individuálního a pohodlného způsobu přepravy na straně jedné a rozvážného využívání a nakládání se zdroji na straně druhé. Zvyšování takového povědomí již v Vorarlbergu probíhá .

Obecně platí, že aspekty, s nimiž mají koncoví uživatelé negativní zkušenosti, představují cenu nákladů elektrických automobilů, rozsah sortimentu a doba nabíjení. Podle konečných uživatelů se infrastruktura pro dobíjení elektrických vozidel v této oblasti zlepšila, ale samozřejmě by mohla být více rozšířena a také se zatím jeví jako nedostatečná za hranicemi Rakouska. Navíc rostou obavy ohledně bezpečnosti. Přesto, koncoví uživatelé považují auta na elektrický pohon jak příjemně tiché, bezkonkurenční, udržitelné, příjemné na jízdu as nízkými provozními náklady.

Plány pro příští 3 měsíce

V příštích třech měsících bude kladena vysoká pozornost vyhodnocení výsledků komunikace s koncovými uživateli. Ve spolupráci se zainteresovanými subjekty budou diskutována témata udržitelné mobility a aut na elektrický pohon. Tato diskuse bude probíhat zejména prostřednictvím Facebook-u. Kromě toho bude v centru pozornosti mezinárodní výměna udržitelné mobility a automobilů na elektrický pohon s našimi partnery.

Více informací naleznete na: http://www.livinglab-vorarlberg.at/emobility/

Odpovědné osoby za pilotní aktivitu projektu CentraLab - Mobilita:

Jens Schumacher
Kristin Haidukiewitz
Martin Dobler

Login Form