Vzdělávání o životním prostředí

Název partnera – zkratka
České centrum pro vědu společnost – CCSS

Koncept a přístup

Pilot Životní prostředí a vzdělávání je zaměřen na poskytování vzdělávacích materiálů pro enviromentální sektor. Hlavním cílem pilotu je vyvinout katalog stávajících edukačních produktů pro oblast životního prostředí a jeho ochrany. Katalog bude založen na současných standardech metadat a geoinformačním technologiích (např. Geoportálu). Cílem katalogu je integrace existujících řešení (produktů) a materiálů vyvinutých v rámci projektu CentraLab (což je druhotným cílem pilota). Katalog by měl být jasným a srozumitelným strukturním rámcem pro enviromentální informace (včetně map a informací o území).

Právě údaje týkající se území jsou dnes důležitým aspektem rozhodování se v oblasti životního prostředí. Hrají důležitou roli v managementu životního prostředí, jeho ochraně, ochraně biotopů, enviromentálního krizového řízení a pod. V oblasti budování datové infrastruktury pro územní plánování (SDI) existuje v současnosti evropská směrnice INSPIRE, ale i řadu iniciativ jako GMES, GEOSS a SEIS (Sdílený enviromentální informační systém). Společným problémem těchto iniciativ je fakt, že jsou politicky řízeny způsobem "shora dolů". Na to zareagoval v roce 2008 DG INFSO uvedením konceptu Jednotného informačního prostoru pro životní prostředí (SISE), a který by mohl být základem pro spolupráci různých iniciativ v oblasti budování SDI, a který by mohl poskytnout novou možnost na výměnu a sdílení informací potřebných pro ochranu životního prostředí mezi zájmovými skupinami. CCSS v minulosti uvedlo různé iniciativy zaměřené na osvětu ve využívání územních údajů na ochranu životního prostředí a na jejich využívání při tvorbě Jednotného informačního systému pro životní prostředí (SISE). První iniciativou byl projekt NaturNet Redime a jeho nástupcem - NaturNet Plus. Tento projekt navrhl technologie pro vybudování sociálních sítí pro sdílení environmentální informace a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. V posledním roce CCSS uvedl koncept Geoportal4everybody, jehož cílem bylo vybudování SDI na dobrovolnické bázi.

Technologickým cílem pilotem je rozšíření současných služeb o nové funkcionality, konkrétně publikovat další bezplatné komponenty pro dané budování SDI. Bude přitom použita formální pozitivní zkušenost z projektu c@r Living Lab model pro vývoj SDI. Tento model umožní spolupráci mezi výzkumnými organizacemi, veřejnou správou, neziskovými organizacemi a občany na takových platformách.

Vzdělávání je zaměřeno na využívání sociálních sítí na osvětu v ochraně životního prostředí, ale také na vyučování v oblasti budování SISE pro zaměstnance veřejné správy, neziskové organizace a firmy.
Tímto vzniknou další možnosti i pro regionální rozvoj. Výsledkem těchto iniciativ je nejen účast lokálních firem na globálním rozvoji, ale také regionální rozvoj a ochrana životního prostředí.
CentraLab Pilot:Životní prostředí a vzděláván

Organizace pilotních aktivit

Pilot, za účelem získání efektivnějších výsledků v oblasti vzdělávání, aplikuje koncept a metodologii Living Lab. Kooperace mezi partnery (v rámci projektu CentraLab, ale i jiných projektů) a zájmovými skupinami (školy, veřejná správa, územní plánovači, GIT experti, veřejnost) umožní (při využití již existujících produktů a technologií) vytvoření otevřené a stabilní vzdělávací platformy založené na požadavcích konkrétních uživatelů.

Více informací naleznete na: http://centralab.ccss.cz/

Webová stránka „chytrého“ katalogu vzdělávacích materiálů

 

Webová stránka dílčího materiálu – základní informace (levá část), srovnání podobnosti a doporučení podobných materiálů (pravá strana)

Odpovědné osoby za pilotní aktivitu projektu CentraLab - Životní prostředí a Vzdělávání:


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Premysl Vohnout

Login Form