Energetiky

Název partnera – zkratka
E-zavod, Institute for Comprehensive Development Solutions - EZVD

Koncept a přístup

Inovacemi a rozvojem, v pilotní aplikaci Energetická efektivita, se zaobírá E-zavod (Institute for Comprehensive Development Solutions) v rámci Living Labu. Zkoumaná oblast představuje severo-východní část Slovinska. Kromě toho dva partneři z projektu CentraLab participují také na mezinárodních rozvojových pilotech: Informatica Trentina SpA (Itálie) and University of Vorarlberg (Rakousko).

  

Pode vykonaných analýz, energetická efektivita regionů je hluboko pod svým potenciálem. Jako je však zřejmé z cílů národních směrnic a evropských strategií v této oblasti je prostor na zlepšení a dosáhnutí vytyčených cílů. Současné aktivity by se však měly přednostně zaměřit na systematizaci opatření, které vedou k snížení spotřeby energií, kde analyzované regiony jsou charakteristické příliš vysokou spotřebou energií. Takto můžeme dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů a následně přispět k ochraně životního prostředí.

Hlavním cílem institutu a partnerů je vypracovat vhodný pilot pro vývoj nástroje na podporu rozhodování o dlouhodobě udržitelných investic do efektivních forem energií pro domácnosti a majitele malých podniků, s názvem Energy HouseAID. 

 

(Podpůrný nástroj k posouzení investic do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie pro jednotlivce a malé podniky)

E - zavod společně se zúčastněnými stranami vyvinul užitečný pilotní projekt - Nástroj na podporu rozhodování pro investice týkající se udržitelné energie pro domácnosti a drobné živnostníky pod zkratkou „EnergyHouseAID“.

EnergyHouseAID byl vyvinut jako interpretační aplikace pro web sledující přístup minimalizace nákladů společně s Living Lab přístupem vytvářejícím produkt pro uspokojení potřeb koncových uživatelů a předpokládá se, že bude jako nástroj pro podporu rozhodování využíván veřejností pro efektivní vyhodnocení potenciálních investic do tzv. zelených energetických technologií.

Tento nástroj je velmi jednoduchý na ovládání, což znamená, že každý uživatel bude schopen porozumět vstupům a výstupům s minimálními potřebnými dovednostmi. Po použití nástroje na podporu rozhodování (s průběhem výpočetních operací na pozadí) jsou uživatelé schopni prohlédnout si vliv různých změn, které by si mohli vybrat, aby jejich budovy / domy byly energeticky účinnější, na celkovou ekonomickou hodnotu a s ohledem na finanční (a environmentální) důsledky jejich výběru. Shrnutí výpočtů je možné exportovat do souboru PDF a automaticky odeslat na e-mailovou adresu uživatele.

Kromě plně funkčního nástroje v místním (slovinském) jazyce v první pilotní fázi byla také vyvinuta plně funkční mezinárodní jazyková verze v angličtině (2. pilotní fáze).

S pomocí výše uvedených partnerů v rámci projektu CentraLab již nyní existuje zájem o takový mezinárodní nástroj i v dalších zemích EU (jako je například Rakousko a Itálie).

V rámci přípravy svých lokálních jazykových verzí tak může být nástroj dostatečně atraktivní pro tyto země. Už od začátku byl tento nástroj na podporu rozhodování koncipován tak, že přizpůsobení do jeho dalších jazykových verzí může být provedeno poměrně jednoduše a rychle což zvětšuje potenciál pro další pilotní vývoj a vhodné použití po ukončení projektu.

Ukázka nástroje EnergyHouseAID:

EnergyHouseAID - nástroj na podporu rozhodování o investicích do udržitelné energie pro domácnosti a drobné živnostníky, představuje:

  • na jedné straně nový e-learningový system / nástroj na podporu rozhodování o investicích, který je velmi užitečný a zejména uživatelský přívětivý,
  • na straně druhé interpretační webový nástroj na podporu rozhodování představuje technologické řešení bez zátěže na životní prostředí, založený na energetické účinnosti a obnovitelné energii, přičemž zahrnuje i technologická řešení, která pomáhají uživatelům / majitelům domácností usnadnit rozhodování o energii a finančních úsporách.

Více informací najdete na: http://livinglab.ezavod.si/index.php/en/

Osoby zodpovědné za pilotní aktivitu projektu CentraLab - Energetická efektivita:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login Form