eZdravotnictví

Název partnera - zkratka
Piedmont Region - PDMT

 

Koncept a přístup

Regione Piemonte realizuje pilotní projekt elektronického zdravotnictví s cílem podpořit mobilitu osob se zdravotním postižením v městských oblastech.

Aktivita chce řešit logistické a provozní problémy jako například vydávání značek pro postižené osoby, které jsou celostátně platné a procedury pro jejich vydávání se liší v jednotlivých městech. Kromě toho je v současné době velmi snadné padělání a zneužívání takových značek nebo kupónů.

Řešení implementované v pilotní aplikaci je založené na rozvoji jednotného a jednoduchého systému řízení a kontroly. To by mělo umožnit orgánům veřejné moci lépe kontrolovat parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením .

Z hlediska udržitelnosti projektu Regione Piemonte chce zřídit stálou pracovní komisi se všemi zainteresovanými stranami (včetně zástupce hlavních asociací zastupujících osoby se zdravotním postižením); integrovat již existující platformu pro správu informací o voze, platformu pro shromažďování zdravotních informací a platformu pro správu osobních údajů.

Zapojení koncových uživatelů v tématech jako je zdravotnictví, sociální začlenění a udržitelná mobilita  se ukázalo jako správný přístup k překonání různých zjednodušení a problémů v uplatňování regulačního rámce.

Pilot přispívá také k realizaci doporučení č. 8546/98 Rady Evropské unie, který je již v platnosti v 15 evropských zemích. Sdílení výsledků do dalších středoevropských měst může podporovat rozvoj mezinárodní spolupráce.

Více informací najdete na: http://www.regione.piemonte.it/innovazione/index.php?option=com_content&task=view&id=2183

Zodpovedné osoby za pilotnú aktivitu projektu CentraLab - eHealth:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login Form