Pilotní aplikace


Pilotní projekty Living Labů

Nejsilnějším nadnárodním prvkem projektu CentraLab je návrh nadnárodních pilotních projektů. Každý projektový partner hostí jeden pilotní projekt v určité oblasti, a také se podílí na dvou dalších pilotních aktivitách. Každý partner, který hostí pilotní aktivitu má tedy také dva jiné partnery participující na jeho pilotním projektu. Celkem se uskuteční deset pilotních aktivit deseti partnery z osmi zemí.
V projektu CentraLab, je tento přístup zabezpečený pomocí postupu řízení “zdola nahoru”, počínajíce tvorbou inovačních partnerství pilotů až k dosáhnutí modelu otevřené a flexibilní sítě s mezinárodní dimenzí. To přináší významné multiplikační účinky na inovační dynamiku všech klíčových politických oblastí, jako je průmysl, zemědělství, životné prostředí, doprava apod.

 

Pilotní projekty sítě Living Labů

Jeden z nejlepších přístupů pilotních aktivit Living Labs je znázorněný na výše uvedeném obrázku.
Velkou výhodou tohoto přístupu je to, že není je centrálně spravovaný ani řízený, a tak může být při vzniku mnohých Living Labů a modelů růstu už existujících, což však z pohledu přeshraniční spolupráce nebráni přílivu a sdílení aktivit zúčastněných stran (lokální komunity, infrastruktury v oblasti ICT, metodiky).   
Přidaná hodnota mezinárodního projektu CentraLab z pohledu vědy a výzkumu v oblasti ICT je dvojnásobná. Zaprvé, aplikační oblasti se širokým potenciálem trhu, a to zejména v oblastech, jako je management životního prostředí, jsou zkoumané v jejich přirozeném mezinárodním kontextu. Také model sdíleného navrhování, který je jádrem konceptu Living Lab výrazně zvyšuje účinnost při aplikaci v různých kulturních, socio-ekonomických a normativních rozdílech, které jsou charakteristické pro různé středoevropské regiony.

 

Přímé odkazy na pilotních projektů:

Klimatické změny
Eko-turistika
eZdravotnictví
Energetiky
Vzdělávání o životním prostředí
Média a kreativita
Sítě malých a středních podníků
Mobilita
Rozvoj zemědělství
Odpadové hospodářství

 

Login Form