University of Vorarlberg

University of Vorarlberg (FHV) – Rakousko

www.fhv.at

Univerzita aplikovaných věd Vorarlberg (FHV) spolupracuje s více než jedním stem společností a organizací na celém světě na mnoha projektech a grantech. FHV spolupracuje na primárním i aplikovaném výzkumu s průmyslovými subjekty ve smyslu inovativních řešení. FHV je zaměřena na spolupráci s businessem a průmyslem ve vytváření vazeb výzkumu a problémů reálného světa. Ve společných iniciativách se univerzita soustředí na tři základní směry: mikro technologie, uživatelsky zaměřené technolgie a produktové a procesní inženýrství. FHV poskytuje řešení pro malé a střední podniky stejně jako pro světově známé společnosti.

Login Form