Technical University of Košice

Technical University of Košice (TUKE) – Slovensko

www.tuke.sk

Univerzita má devět fakult, kolem 16 000 studentů, 9 000 vyučujících a stejný počet administrativních pracovníků. Technická univerzita Košice je vůdčí silou ICT inovací a rozvoje na Slovensku. Hlavními fakultami zaměřenými na ekonomiku, inovace a sítě jsou fakulta ekonomická, stavební a informatická a BERG. Výzkumné projekty (5, 6, 7 FP) jsou zaměřené na socio-ekonomické analýza dopadu ICT, síťování, e-business, budování důvěry v business síťích, znalostní management, webové technologie, logistiku, eGovernment, regionální rozvoj apod. Zaměstnanci univerzity mají dlouhodobé zkušenosti s managementem mezinárodních projektů. Mezi evropské výzkumné a rozvojové projekty patří WEBOCRACY (Web supports to eDemocracy), PRISMA (Innovative models and assessments for eBusiness), BEEP (Best eEurope Practices) a KNOWWEB (Web support of company knowledge management).

Login Form