Piedmont Region

Piedmont Region (PDMT) – Itálie

www.regione.piemonte.it

Piedmont Region je lokální správní orgán. Direktorát pro inovace, výzkum a univerzity je jednou ze 17 organizačních jednotek regionu. Region leží na severozápadě Itálie, má více než 4 miliony obyvatel a hrubý domácí produkt dosáhl v roce 2009 hodnoty 124 milionů euro. V regionu leží mnoho výzkumných a vzdělávacích zařízení i center kompetence mezinárodního významu; 4 univerzity, 220 soukromých a veřejných výzkumných center, 380 laboratoří, 6 technologických a vědeckých parků, 12 center pro inovace a inkubátorů. Území má silnou finanční a průmyslové zázemí a vytváří 8,1% veškeré italské produkce. V Piedmont Region se nachází 468 000 společností (7,7% z celé Itálie), především mezinárodně proslavené společnosti automobilového průmyslu – Turín je domovské město společnosti Fiat. V regionu sídlí také společnosti z oblasti robotiky, ICT, přírodních věd, energetiky, životního prostředí, leteckého průmyslu, designu, logistiky, farmacie, zdravotnictví a potravinářského průmyslu.

Login Form