Kielce Technology Park

Kielce Technology Park (KTP) – Polsko

www.technopark.kielce.pl

Kielce Technology Park je multifunkční území ekonomických aktivit zaměřených na nové technologie a inovace. KTP reprezentuje nejvhodnější a nejkomplexnější institucionální podporu struktur regionálního rozvoje a znalostní ekonomiky. KTP pomáhá nově vytvořeným společnostem dosáhnout znalostí a schopností nezávisle na trhu. Infrastruktura KTP se skládá ze dvou zón: Technologický inkubátor věnovaný začínajícím firmám a Technologické centrum, včetně výrobních hal, kanceláří, laboratoří a kompletních investičních ploch. KTP je klíčovým hráčem vývoje regionálního inovační strategie a také iniciátorem dohod utvářejících regionální Lab Design Cluster.

Login Form