České centrum pro vědu a společnost

České centrum pro vědu a společnost (CCSS) – Česká republika

www.ccss.czČeské centrum pro vědu a společnost je asociací high-tech malých a středních podniků, veřejné správy a výzkumných organizací. Jde o nezávislou, neziskovou a nevládní organizaci. CCSS je typem virtuálního centra excelence zaměřeného na implementaci nových komunikačních a navigačních technologií, které mají potenciál pro udržitelný rozvoj. CCSS je zaměřené na mezinárodní aktivity na poli mezinárodních výzkumných projektů a využívání moderních technologií. CCSS podporuje síťové aktivity, včetně Living Labů, malých a středních firem v rámci lokálních ekonomik. CCSS je aktivní na poli zemědělství, průmyslu, vzdělávání i služeb. Prioritou jsou především ochrana životního prostředí a krizový management. CCSS spolupracuje na organizaci mnoha mezinárodních konferencí jako například GI2011-X-border-SDI/GDI-Symposium nebo European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment / World Congres of Computers in Agriculture.

Login Form