E-Institute

E-Institute (EZVD) – Slovinsko

www.ezavod.si

Společnost je zaměřena především na podporu udržitelného rozvoje prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit, využívání Evropských fondů a inovačních procesů se zaměřením na ekologii, energetiku, ekonomiku a e-business. E-Institute působí jako Living Lab (v rámci sítě ENoLL), který je zaměřený na energetickou efektivitu a vývoj inovací ve spolupráci s uživateli. E-Institute Living Lab vytvořil dlouhodobou strategii prosazující efektivitu ve využívaní energetických zdrojů, obnovitelné zdroje pomocí informačních a komunikačních technologií a nových forem spolupráce. E-Institute funguje na principu sociálně-technických změn na poli energetiky a odpadového hospodářství.

Corvinno Technology Transfer Centre

Corvinno Technology Transfer Centre (CTTC) – Maďarsko

www.corvinno.hu

Corvinno Technology Transfer Centre je nezisková organizace vytvořená jako spin-off Corvinus University v Budapešti. Instituce byla vytvořena, když se skupina odborníků rozhodla zaměřit se na exploataci získaných znalostí a zkušeností a více se soustředit na zlepšování efektivity a transfer schopností v soukromém i veřejném sektoru. Hlavním cílem CTTC je poskytování unikátní kombinace inovací, managementu a technických expertíz, včetně sdílení profesionálních a etických hodnot. V souvislosti s cyklem inovací CTTC působí jako koordinátor výzkumných projektů na poli informačních technologií a diseminace jejich výsledků na odborných konferencích, publikacích, tréninkových aktivitách. Dále CTTC nabízí konzultace a řešení na míru pro jednotlivé klienty.

CyberForum

CyberForum (CF) – Německo

www.cyberforum.de

CyberForum je jednou z největších a nejrychleji rostoucích IT sítí v Německu a také částí největšího softwarového clusteru v Evropě. Jako nezisková organizace podporující start-upy a mladé podnikatele v regionu Karlsruhe bylo založeno v roce 1997. Rozsáhlá skupina zainteresovaných subjektů zahrnuje 900 členů, včetně státních a regionálních organizací, malých a středních firem i velkých podniků. Region Karlsruhe je jedním z nejvýznačnějších evropských ICT clusterů na základě European Cluster Observatory. Klíčové projekty zahrnují lokální technologický vývoj zaměřený na rozvoj internetu a mobilní řešení.

České centrum pro vědu a společnost

České centrum pro vědu a společnost (CCSS) – Česká republika

www.ccss.czČeské centrum pro vědu a společnost je asociací high-tech malých a středních podniků, veřejné správy a výzkumných organizací. Jde o nezávislou, neziskovou a nevládní organizaci. CCSS je typem virtuálního centra excelence zaměřeného na implementaci nových komunikačních a navigačních technologií, které mají potenciál pro udržitelný rozvoj. CCSS je zaměřené na mezinárodní aktivity na poli mezinárodních výzkumných projektů a využívání moderních technologií. CCSS podporuje síťové aktivity, včetně Living Labů, malých a středních firem v rámci lokálních ekonomik. CCSS je aktivní na poli zemědělství, průmyslu, vzdělávání i služeb. Prioritou jsou především ochrana životního prostředí a krizový management. CCSS spolupracuje na organizaci mnoha mezinárodních konferencí jako například GI2011-X-border-SDI/GDI-Symposium nebo European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment / World Congres of Computers in Agriculture.

Kielce Technology Park

Kielce Technology Park (KTP) – Polsko

www.technopark.kielce.pl

Kielce Technology Park je multifunkční území ekonomických aktivit zaměřených na nové technologie a inovace. KTP reprezentuje nejvhodnější a nejkomplexnější institucionální podporu struktur regionálního rozvoje a znalostní ekonomiky. KTP pomáhá nově vytvořeným společnostem dosáhnout znalostí a schopností nezávisle na trhu. Infrastruktura KTP se skládá ze dvou zón: Technologický inkubátor věnovaný začínajícím firmám a Technologické centrum, včetně výrobních hal, kanceláří, laboratoří a kompletních investičních ploch. KTP je klíčovým hráčem vývoje regionálního inovační strategie a také iniciátorem dohod utvářejících regionální Lab Design Cluster.

Informatica Trentina SpA

Informatica Trentina SpA (INTN) – Itálie

www.infotn.it


Informatica Trentina je koordinátorem iniciativy TasLab. Informatica Trentina je vlastněna autonomní provincií Trento. Informatica Trentina koordinuje výzkumná centra ICT, uživatelské organizace a mnoho lokálních společností. Všechny výše zmíněné organizace mají podepsanou dohodu s Informatica Trentina. Očekává se zapojení těchto organizací do společných iniciativ zaměřených na růst a konsolidaci. Kompletní pokrytí regionu podporuje aktivní roli, kterou Informatica Trentina hraje ve vztahu s lokální administrativou. Informatica Trentina participuje na národních inovačních projektech a velkém množství evropských projektů (mnoho z nich je zaměřeno na zapojení koncových uživatelů). TasLab udržuje kontakty s mnoha Living Laby (Slovinsko, Irsko, ESA /Frascati/ a Living Lab v Terstu). Trentino se stalo členem Central Europe LL iniciatvy.

Piedmont Region

Piedmont Region (PDMT) – Itálie

www.regione.piemonte.it

Piedmont Region je lokální správní orgán. Direktorát pro inovace, výzkum a univerzity je jednou ze 17 organizačních jednotek regionu. Region leží na severozápadě Itálie, má více než 4 miliony obyvatel a hrubý domácí produkt dosáhl v roce 2009 hodnoty 124 milionů euro. V regionu leží mnoho výzkumných a vzdělávacích zařízení i center kompetence mezinárodního významu; 4 univerzity, 220 soukromých a veřejných výzkumných center, 380 laboratoří, 6 technologických a vědeckých parků, 12 center pro inovace a inkubátorů. Území má silnou finanční a průmyslové zázemí a vytváří 8,1% veškeré italské produkce. V Piedmont Region se nachází 468 000 společností (7,7% z celé Itálie), především mezinárodně proslavené společnosti automobilového průmyslu – Turín je domovské město společnosti Fiat. V regionu sídlí také společnosti z oblasti robotiky, ICT, přírodních věd, energetiky, životního prostředí, leteckého průmyslu, designu, logistiky, farmacie, zdravotnictví a potravinářského průmyslu.

Technical University of Košice

Technical University of Košice (TUKE) – Slovensko

www.tuke.sk

Univerzita má devět fakult, kolem 16 000 studentů, 9 000 vyučujících a stejný počet administrativních pracovníků. Technická univerzita Košice je vůdčí silou ICT inovací a rozvoje na Slovensku. Hlavními fakultami zaměřenými na ekonomiku, inovace a sítě jsou fakulta ekonomická, stavební a informatická a BERG. Výzkumné projekty (5, 6, 7 FP) jsou zaměřené na socio-ekonomické analýza dopadu ICT, síťování, e-business, budování důvěry v business síťích, znalostní management, webové technologie, logistiku, eGovernment, regionální rozvoj apod. Zaměstnanci univerzity mají dlouhodobé zkušenosti s managementem mezinárodních projektů. Mezi evropské výzkumné a rozvojové projekty patří WEBOCRACY (Web supports to eDemocracy), PRISMA (Innovative models and assessments for eBusiness), BEEP (Best eEurope Practices) a KNOWWEB (Web support of company knowledge management).

University of Maribor

University of Maribor (UNMB) – Slovinsko

www.fov.uni-mb.si

http://www.um.si/CGP/FOV/Documents/logo-um-fov-ang.png

Univerzita Maribor reprezentuje jednu z hlavních institucí, která poskytuje vynikající podmínky pro regionální rozvoj ve Slovinsku a je také velice aktivní na poli mezinárodní spolupráce, například Association of European Universities a ALADIN (ALpe ADria INitiative). Fakulta organizačních věd má více než padesátiletou tradici ve vzdělávání a v současnosti poskytuje Bologna Programs of Information Systems, Human Resource and Educational Systems, Business and Work Systems. Výzkum je realizován v mnoha laboratořích a eCentru. Instituce eCentre je zapojená do mnoha výzkumných projektů, tvorby prototypů, konzultací, vzdělávání a školení na národní i mezinárodní úrovni. Její aktivity jsou organizovány podle Living Lab metodologie s výrazným zapojením firem a státních organizací, uživatelů, IT společností a jiných univerzit. Výsledkem je zapojení do sítě ENOLL.

University of Vorarlberg

University of Vorarlberg (FHV) – Rakousko

www.fhv.at

Univerzita aplikovaných věd Vorarlberg (FHV) spolupracuje s více než jedním stem společností a organizací na celém světě na mnoha projektech a grantech. FHV spolupracuje na primárním i aplikovaném výzkumu s průmyslovými subjekty ve smyslu inovativních řešení. FHV je zaměřena na spolupráci s businessem a průmyslem ve vytváření vazeb výzkumu a problémů reálného světa. Ve společných iniciativách se univerzita soustředí na tři základní směry: mikro technologie, uživatelsky zaměřené technolgie a produktové a procesní inženýrství. FHV poskytuje řešení pro malé a střední podniky stejně jako pro světově známé společnosti.

Login Form