Přístup LivingLab

Přístup Living Lab je zaměřený na vývoj a výstup v reálném prostředí společně s koncovými uživateli, kteří ve spojení s výzkumníky, soukromými společnostmi a veřejnými institucemi navrhují, vyvíjí a ověřují nové a inovované produkty, služby, řešení a obchodní modely.

 

 

Living Laby, jako uživateli řízený přístup k vývoji ICT produktů a služeb, stojí v čele trendů směřujícím k inovacím, které ve smyslu EU znamenají "uvědomování si důležitosti podpory všech typů inovací - technologických i netechnologických - která posouvá inovace blíže k potřebám trhu a umožňuje lépe reagovat na uživatelské potřeby". Living Lab přístup přenáší výzkumné a vývojové aktivity v oblasti informačních technologií do reálných situací, jako například do zemědělských nebo residenčních oblastí. Přidaná hodnota produktů a služeb informačních technologií přináší speciální funkce pro obyvatelstvo a území zapojených teritorií. Navíc průřezový potenciál projektu CentraLab a jeho inovační strategie by měl povzbudit politiky k vyššímu zapojení do regionálního rozvoje a mezinárodní spolupráce.

Login Form