CentraLab

  
 • Program: Central Europe - European Territorial Cooperation Objective
 • Doba trvání: 1.5.2011 - 30.4.2014
 • Koordinátor projektu: E-zavod (SI)
 • Konsorcium projektu: 10 partnerů z 8 zemí EU
 • Hlavní aktivita: 10 přeshraničních pilotních aktivit projektu

 

 

 

Projekt CentraLab přenáší přístup a metodiku projektu MedLab (TN MED program) do prostředí regionů střední Evropy za účelem výměny příkladů dobré praxe mezi dvěma periferními oblastmi Evropy. Cílem projektu je přeměna střední Evropy do podoby široce dostupné inovační laboratoře, včetně společenské, orgaizační a technologické dimenze. CentraLab by měl objasňovat konkurenční výhody inovativního prostředí pro rozvoj regionu, včetně kulturního dědictví, budování partnerství, posilování spolupráce a povědomí o regionu.

CentraLab, podobně jako MedLab, je založený na slibném přístupu, který je známý v oblasti informační technologií pod jménem Living Lab. V tomto modelu výzkumné a vývojové technologie přináší infrastrukturu do situací běžného života tak, aby umožnil spolupráci na designu procesů společně s koncovými uživateli. Tato metoda povzbuzuje k relevantnějšímu a k rychlejšímu využívání výsledků výzkumu a vývoje. To demonstruje 212 Living Labů zapojených do sítě ENoLL (www.openlivinglabs.eu). Specifický cíl projektu CentraLab je aplikace přístupu Living Lab do politického prostředí a regionálního rozvoje střední Evropy za účelem podpory víceúrovňové státní správy a sítě mezinárodních Living Labů na území střední Evropy. To přináší "vylepšování rámcových podmínek pro inovace" (Area P 1.1) do organizačních a politických prostředí.

Hlavní aktivity projektu CentraLab (trvajícího 36 měsíců) zahrnují:
 • Průzkum současného potenciálu pro aplikaci metodiky projektu CentraLab (inovační politika, pokračující výzkum a vývoj), rozvoj nových politických přístupů, které vylepšují znalostní
  ekonomiku jako komponentu regionáního rozvoje;
 • Koordinace mezinárodních pilotních aktivit, které napomáhají k budování partnerství a specifikaci ICT platforem a služeb a spolupráci na návrhu inovativních přístupů zaměřených na témata:
  • Ekoturistika,
  • Energetika,
  • Sítě malý a středních podniků,
  • Média & kreativita,
  • Mobilita, 
  • Životní prostředí & Vzdělávání,
  • Změny klimatu,
  • Odpadové hospodářství, 
  • Rozvoj zemědělství, 
  • eHealth
 • Sekce "Strategické vládnutí" definuje rámec pro více úrovňové Memorandum o porozumění, které umožňuje na území střední Evropy realizaci dlouhodobých aktivit sítě projektu CentraLab.
Hlavní strategické výsledky projektu CentraLab spadají do tři kategorií:
 • Plán výzkumu a vývoje identifikující pomocí přístupu Living Lab požadavky na inovativní ICT služby;
 • Rozvoj politických aktivit získavajících konkrétní zkušenosti kombinující výzkum a vývoj s iniciativami lokální rozvoje;
 • Modely státní správy vycházející z Memoranda o porozumění zahrnující pilotní aplikace projektu a jejich integrace do Living Labů na území střední Evropy.
 
Interaktivní webová stránka a skupina dokumentů zaměřených na státní správu a politicky aktivní subjekty společně s agresivní medilání strategií a rozsáhlým seznamem událostí maximalizuje dopad projektu CentraLab na občany, soukromé společnosti a veřejnou správu, který spočívá v zapojení těchto subjektů do aktivit spojených s Living Lab přístupem na území střední Evropy.

Login Form